Monumenten

Vaals
Rijksmonument, schadeclaim
Wijziging van bouwplan op aanraden van de welstands- en monumentencommissie is geen grond voor een schadevergoeding uit hoofde van de monumentenwet.
LJN-nummer: AF9871 Zaaknr: 200203816/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 11-06-2003

Wageningen
Theehuis
Een deskundig tegenadvies, bedoeld om het oordeel van de welstandscommissie te bestrijden, is te laat namelijk na een beslissing op het bezwaarschrift ingediend en kan dus geen rol spelen.
LJN-nummer: AF1426 Zaaknr: 200202475/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 4-12-2002

 Bron: www.rechtspraak.nl