Overig

Viaducten

Zoetermeer
Het betreft een HSL-viaduct. Indien de minister op grond van de Tracéwet de bevoegdheid ten aanzien van de bouwvergunning overneemt, moet hij zich aan de overige wettelijke procedures houden, en dus ook het welstandsadvies bij zijn besluit betrekken. Het welstandsadvies van Zoetermeer berust volgens de Raad van State echter ten onrechte op planologische overwegingen die het toetsingskader van welstand te buiten gaan. De minister is daarom terecht uitgegaan van het welstandsadvies van de (overkoepelende) welstandscommissie HSL-Zuid.
LJN-nummer: AG1700 Zaaknr: 200205562/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 18-06-2003

Rolluiken

Leeuwarden
Het betreft het aanbrengen van een automatiek en rolluik. Afwijking van welstandsadvies over rolluik 'voldoende gemotiveerd', over automatiek niet.
LJN-nummer: AF0375 Zaaknr: 02/408 WW44
Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak: 5-11-2002

Arnhem
Het betreft aangebrachte rolluiken. Dwangsomaanschrijving ter verwijdering van dicht geplaatste rolluiken omdat ze in strijd zijn met redelijke eisen van welstand en dus niet kunnen worden gelegaliseerd.
LJN-nummer: AF4757 Zaaknr: 200202861/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 19-02-2003

Mobiele objecten

Nijkerk
Het betreft een woonwagen. Advies van de welstandscommissie wijst uit dat een woonwagen op de betreffende plaats ook bij een gewijzigde uitvoering niet aanvaardbaar is. Een second opinion van een andere welstandscommissie is ingewonnen nadat de gemeente al besloten had de bouwvergunning toch te verlenen, en speelt in deze dus geen rol meer.
LJN-nummer: AF3944 Zaaknr: 200005464/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 5-02-2003

Elburg
Het betreft een reclameobject op een aanhangwagen. Ook al is het mobiel, nu het (vooralsnog permanent) geplaatst is op een perceel , betreft de aanhangwagen een bouwwerk in de zin van de woningwet. Bouwvergunningsprocedure en welstandsoordeel is dus vereist.
LJN-nummer: AF3310 Zaaknr: 02/1801 en 02/1803
Bron: Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak: 21-01-2003

Afscheidingen

Utrecht (Leidsche Rijn)
Het betreft het aanbrengen van een schutting. Bouwvergunning van 1.80 meter hoge schutting in voortuin terecht geweigerd op grond van schuttingbeleid en welstandsoordeel. De alternatieven die door de welstandscommissie worden aangedragen kunnen een oplossing bieden.
LJN-nummer: AF8110 Zaaknr: SBR 02/540
Bron: Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak: 1-05-2003

Wierden
Het betreft het aanbrengen van een hek. Voldoet (gezien de omgeving) volgens welstandscommissie niet aan redelijke eisen van welstand. Volgens Raad van State blijkt uit foto’s dat de welstandscommissie de rommelige omgeving heeft miskend, zodat b & w zich niet op het advies hadden mogen baseren.
LJN-nummer: AF0862 Zaaknr: 200201313/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 20-11-2002

Bron: www.rechtspraak.nl