Welstand Transparant 2011

IMWE onmisbaar voor Omgevingsvergunning

Het Informatiemodel Welstand (IMWE) is als landelijke standaard voor digitaal welstandsbeleid door het rijk en het werkveld samen ontwikkeld onder de projectnaam WelstandTransparant. IMWE zorgt ervoor dat digitale welstandsinformatie op een eenduidige manier wordt gecodeerd. Gecodeerde data is eenvoudig uit te wisselen tussen applicaties. Met IMWE kan beleidsinformatie over een perceel uit de welstandsnota gecombineerd worden met onder andere het bestemmingsplan (IMRO) en met cultuurhistorische data (IMKICH). Daarnaast wordt de IMWE-gecodeerde welstandsnota van een aangesloten gemeente beschikbaar gesteld op de Centrale Voorziening Welstand. Vanuit de CVW kan de welstandsnota door verschillende toepassingen zoals een publieksviewer, beheertool en interne geo-viewer van een gemeente benaderd kan worden. Hierdoor is de gemeente niet afhankelijk van één leverancier en hoeven wijzigingen in de nota slechts op één locatie doorgevoerd te worden.
Met IMWE kiest een gemeente voor doelmatige vergunningsprocessen en lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dit leidt tot efficiencywinst in de back- en frontoffice, een beter imago van de gemeente en een sterkere relatie van het gemeentebestuur met burgers en bedrijven.
Wilt u als gemeente ook aan de slag met digitale welstand? Neemt u dan een kijkje bij onderstaande informatiepakketten en neemt u contact op met uw RO-leverancier, een implementatiepartner of uw regionale adviesorganisatie. Zij kunnen u voorzien van de nodige informatie en u wijzen op de mogelijkheden. Onderaan deze pagina treft u ook een lijst van partijen die momenteel door de Federatie Welstand geaccrediteerd zijn om als ambassadeur voor IMWE actief te zijn.
Download hieronder uitgebreide informatiepakketten over IMWE:

Informatiedocument  
Algemene informatie over WelstandTransparant en IMWE, voor geïnteresseerden.
IMWE2008 (UML Schema) UML schema van het model, voor professionals die het informatiemodel willen inzien.
Maatschappelijke kosten en baten analyse Analyse van de maatschappelijke waarde van IMWE door een onafhankelijk bureau, voor geïnteresseerden.
Werken met IMWE in de praktijk (binnenkort) Uitgebreide beschrijving van het informatiemodel en de wijze waarop deze in de praktijk toegepast dient te worden, voor professionals die inhoudelijk met het model aan de slag willen.

 

 

 

 

 


IMWE Community

Volg de discussie rondom digitale welstand op Linkedin

linkedin

IMWE Voorbeelden

Voor voorbeelden van hoe een IMWE-gecodeerde welstandsnota ontsloten kan worden voor het publiek kunt u een kijkje nemen op de welstandsviewer van gemeente Stadskanaal en op de welstandsviewer van gemeente Leiden.

viewer Stadskanaal viewer Leiden

Aangesloten gemeenten:

gemeenten

 

Abonnementstarief

Het abonnementstarief dat u als gemeente jaarlijks betaalt voor het beheer- en onderhoud van IMWE en de Centrale Voorziening Welstand is afhankelijk van het aantal inwoners van uw gemeente. De tabel hieronder geeft een indicatie van de bedragen zoals vastgesteld voor 2012.

Inwonertal    Tarief (per jaar)
< 25.000 € 1.630,-
25.000 - 50.000 € 1.830,-
50.000 - 100.000 € 2.130,-
> 100.000 € 2.530,-

Geaccrediteerde ambassadeurs

Er zijn verscheidene partijen die digitale welstand conform IMWE aanbieden als product en die hiervan volgens de Federatie Welstand over voldoende kennis beschikken. Onderstaande partijen behoren tot de geaccrediteerde ambassadeurs van het project. Naast deze partijen kunt u voor informatie over het project ook terecht bij uw regionale welstands- en monumentenorganisatie.

GG

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u als organisatie ook actief met digitale welstand aan de gang? We bespreken graag de mogelijkheden met u! Neemt u contact op met de projectcoördinator GerhardMark van der Waal via gm.vanderwaal@dorpstadenland.nl.

Team Welstand Transparant

Het project WelstandTransparant wordt in opdracht van de Federatie Welstand uitgevoerd door de stichting Dorp, Stad & Land (DSL). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de stichting DSL, bijgestaan door dhr. GM van der Waal (projectcoördinator). De ICT-architect die zich bezighoudt met het beheer en onderhoud van IMWE en de Centrale Voorziening is Martijn Snel. Dit team kan u informeren over geschikte implementatiemethoden, adviseurs en tools. Hiervoor kunt u terecht bij de projectcoördinator, dhr. GM van der Waal via gm.vanderwaal@dorpstadenland.nl of 010 280 9445.

Partners