EVENEMENTEN

Bijeenkomst

Expertmeeting bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen

27-5-2010

Het vergunningvrij bouwen bedreigt de ruimtelijkekwaliteit van Nederland. Gemeenten verliezen de mogelijkheid om welstandseisen te stellen aan nagenoeg alle bouwwerken (tot 5 meter hoog) op nagenoeg alle achtererven in Nederland. Door een ingreep van de Tweede Kamer is dit vergunningvrije bouwen echter niet mogelijk, wanneer het in strijd is met het bestemmingsplan.

expertmeeting

Welke mogelijkheden hebben gemeenten nu om door een slim gebruik van het bestemmingsplan te voorkomen dat er door het vergunningvrij bouwen verrommeling optreedt?

Over die vraag heeft de Federatie Welstand in overleg met de VNG in Utrecht een expertmeeting georganiseerd. De resultaten van deze expertmeeting worden verwerkt in een publicatie die in de loop van 2010 zal verschijnen. Een korte notitie met conclusies uit de expertmeeting treft u hier.Bijeenkomst voor alle burgerleden in Nederland

25-9-2009

Burgerleden in de welstandscommissie zijn voor het Gelders Genootschap in de afgelopen zes jaar vanzelfsprekend geworden. Wellicht geldt dat ook voor veel andere gemeenten en regionale welstandsorganisaties. Landelijk zullen mogelijk meer dan 100 burgerleden actief zijn. Een substantieel aantal dus, dat de diverse welstandscommissies een ‘couleur locale’ geeft.

In samenwerking met de Federatie Welstand organiseerde het Gelders Genootschap op vrijdag 25 september in Apeldoorn een bijeenkomst voor alle burgerleden in Nederland. Een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen!

Lees hier het verslag van deze dag in Dagblad De Stentor
Lees hier ons eigen verslag van deze dag

Stadhuis Apeldoorn

Stadhuis Apeldoorn