Expertmeeting vergunningvrij bouwen

Expertmeeting bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen

27-5-2010

Het vergunningvrij bouwen bedreigt de ruimtelijkekwaliteit van Nederland. Gemeenten verliezen de mogelijkheid om welstandseisen te stellen aan nagenoeg alle bouwwerken (tot 5 meter hoog) op nagenoeg alle achtererven in Nederland. Door een ingreep van de Tweede Kamer is dit vergunningvrije bouwen echter niet mogelijk, wanneer het in strijd is met het bestemmingsplan.

expertmeeting

Welke mogelijkheden hebben gemeenten nu om door een slim gebruik van het bestemmingsplan te voorkomen dat er door het vergunningvrij bouwen verrommeling optreedt?

Over die vraag heeft de Federatie Welstand in overleg met de VNG in Utrecht een expertmeeting georganiseerd. De resultaten van deze expertmeeting worden verwerkt in een publicatie die in de loop van 2010 zal verschijnen. Een korte notitie met conclusies uit de expertmeeting treft u hier.