Algemene ledenvergadering 27 juni 2013

De Federatie Welstand houdt dit jaar haar ledenvergadering in Rotterdam. Daarbij zal in het middagge-deelte volop aandacht worden besteed aan de Nieuwe Binnenweg. Dit kilometerslange lint werd vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkeld; er stonden villa’s en kloosters, het land van Hoboken grensde eraan, tot het moment waarop de Binnenweg een aaneensloten straatwand ging vertonen en zo bij de stad werd getrokken.
We zullen iets horen over de interessante geschiedenis van dit lint, we zullen er doorheen wandelen, maar we zullen vooral geïnformeerd worden over de manier waarop de gemeente Rotterdam via het middel ‘aanschrijven op beeldkwaliteit’ de neergang van deze prachtige stadsstraat te lijf is gegaan. En het resultaat mag er wezen: achter de bordkartonnen reclameborden kwamen de meest fraaie winkelpui-en tevoorschijn. Van een verpauperde straat, waar het niet goed toeven was en waar men liever niet wilde wonen, ontwikkelde de straat zich tot een gewilde locatie. Hoe deed de gemeente Rotterdam dit? Welke instrumenten of processen werden benut of ingezet? Hoe werd het gefinancierd en welke partijen maakten er zich hard voor? En hoe houd je zo’n straat goed? Wat moet je daar voor inspanningen voor leveren? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? We zullen het horen op de Algemene Ledenvergadering op 27 juni 2013.

Aanmeldingen voor de ALV bij Christian Braak, cb@fw.nl