Brochures

Brochure ‘Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering’
In deze brochure wordt uitleg gegeven over de procedure die belanghebbenden kunnen volgen als ze bezwaar hebben tegen het advies van de welstandscommissie. U kunt de brochure hier downloaden of bestellen. De bestelkosten bedragen € 2,50,- (inclusief verzendkosten).

Folder ‘Welstandsadvies voor bouwplannen’
De folder heeft betrekking op de welstandscommissies en geeft inzicht in: wat is welstand, wanneer is welstand van toepassing, de te volgen procedure en de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Voor grote aantallen vragen wij verzendkosten.