Overige media

Welstand als culturele opgave (CD-rom Beek & Kooiman)
In opdracht van het Projectbureau Welstand op een nieuwe leest maakte bureau Beek & Kooiman Cultuurhistorie in 2004 een analyse van 12 gemeentelijke welstandsnota’s. Het onderzoek richtte zich op vier aspecten: de manier waarop in de nota’s doel en ambitie zijn verwoord, de manier waarop de gemeente in beeld is gebracht, de mate van gebiedsdifferentiatie en de veranderingsruimte die de criteria mogelijk maken. De conclusies zijn tweeledig; aan de ene kant is de ambitie vaak aanwezig, aan de andere kant lijken gemeenten beducht hun ambitie duidelijk onder woorden te brengen. Tegen verzendkosten is de CD-rom te bestellen.