Links

Hier treft u verwijzingen naar andere organisaties aan, zoals onder andere de bij de Federatie Welstand aangesloten regionale welstandsorganisaties.

Regionale monumenten- en welstandsorganisaties:

Friesland: http://www.husenhiem.nl
Gelderland: www.geldersgenootschap.nl
Groningen en Drenthe: www.libau.nl
Noord-Holland: www.wznh.nu
Overijssel: www.oversticht.nl
Utrecht: www.welstandenmonumenten.nl
Zuid-Holland en Zeeland: www.dorpstadenland.nl

Relevante organisaties:

Architectuur Lokaal: www.arch-lokaal.nl
Bond van Nederlandse Architecten: www.bna.nl
Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen: www.bnsp.nl
De Gebouwengids: www.degebouwengids.nl
Landschapsmanifest: www.landschapsmanifest.nl
Ministerie van VROM: www.vrom.nl
Ministerie van VROM: www.vrom.nl/bouwvergunnig
Ministerie van VROM: www.vrom.nl/meest gestelde vragen
Ministerie van OCW: www.ocw.nl
Ministerie van LNV: www.minlnv.nl
Ministerie van LNV, ontwikkelen met kwaliteit: www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/intrtgro00.shtml
Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie: www.hollandsewaterlinie.nl
NIROV: www.nirov.nl
Nederlandse vereniging van projectontwikkelaars: www.neprom.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl
Project Routeontwerp voor snelwegen: www.routeontwerp.nl
Routeontwerp snelweg A27: www.routeA27.nl
Vereniging Eigen Huis: www.veh.nl
Vereniging Nederlandse Gemeenten: www.vng.nl
Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten: www.nvtl.nl

Reageren
Mocht u een interessante link missen op de site, stuurt u ons dan uw reactie. Mogelijk zullen wij de link dan plaatsen op deze pagina.