VACATUREBANK

Deze vacaturebank van de Federatie Welstand is specifiek gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties.

Een vacaturebank op de website van de Federatie Welstand kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod.

Plaatsing op de website van de Federatie Welstand is kosteloos voor leden. Voor niet- leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht.