Nieuwsbrief

Vanaf januari 2006 verschijnt om de twee maanden een digitale nieuwsbrief van de Federatie Welstand. Hierin worden relevante jurisprudentie en nieuwsberichten (zowel landelijk, vanuit de Federatie als uit het veld) onder de aandacht gebracht. De nieuwsbrief wordt aan alle leden toegestuurd. Mocht u de nieuwsbrief willen ontvangen, neem dan contact op met de Federatie voor uw aanmelding.

U kunt de laatste versie hier aantreffen. In het archief treft u vorige nummers aan.